Öğretmen geleceği inşa edendir

Eğitim, milletler için hayati öneme sahiptir. Ülkelerin mimarı öğretmen geleceği inşa ve imar eden en büyük sosyal mühendislerdir. Mühendisin kalitesi inşa edilen yapının kalitesini gösterir. Toplumun geleceğini inşa eden Sosyal Mühendis Öğretmenin de çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Öğretmen yetiştirmede yapılacak her türlü eksiklik tıpkı bir inşaat mühendisinin binada kullanılacak malzemeden çalmasına benzer. Eksik yapılan bina en küçük sarsıntıda yıkılır. Yıkılmakla kalmaz içinde yaşayanlar da binanın altına kalarak hayatlarını kaybeder. Eksik yetiştirilen toplum da gelecek de yıkımlara açık toplum demektir.

Toplumda yaşanan her sıkıntıda ilk eleştirdiğimiz, suçladığımız eğitim anlayışımız oluyor maalesef. Eğitim şart sözü ağızlara sakız olmuş en küçüğünden en büyüğüne kadar. Bütün sorumluluğu kolaycı bir şekilde toptan eğitime havale ederiz. Tıpkı bir günah keçisi gibi eğitime yükleriz tüm günahları. Unutulmasın ki görevin yapılmadığı her işte suç başkasına yükleme kolaycılığı toplum olarak en kolay işin içinden çıkma yolu olarak tercih ediliyor. Kolaycılık ihmale ve dolayısıyla işlerin kesintiye uğramasına neden olmaktadır.

Milletler geçmişten geleceğe hayatlarını idame ettirebilmek için biriktirmiş oldukları manevi miras olan kültürlerini sonraki nesillere ancak sağlam ve milli bir eğitim politikasıyla ulaştırabilirler. Nasıl ki dün yapılan hataların ceremesini bugün toplum olarak bizler çekiyoruz. Onun için bugün gelinen noktayı eleştiriyoruz. Bugün yapılacak ihmalkarlıklar ise yarının olumsuzluklarını ortaya koyacak ve yarının mimarları bugünün aktörleri eleştirilecektir.

Eğitim ihmale ve mefküresizliğe gelmez. Türk Milleti olarak çok eski ve güçlü bir geçmişe sahibiz. Güçlü bir geçmişimiz ve siyasi geleneğimiz bizi geçmişten günümüze insanlığın vicdanı ve umudu haline getirmiştir. Yeryüzünde sadece kârını ve çıkarını düşünen emperyalist ülkelerin ya da toplulukların Türk Milletinin bu sağlam karakteri işine gelmediği için mutlaka bozulması gerekiyor. Bu yolda yapılacak her türlü bozma, yıkma, karıştırma girişimi emperyalist zihniyetler için önemli görülmektedir. Dezenformasyon faaliyetlerinde basın-yayın, enformasyon, eğitim gibi argümanlar en çok kullanılan araçlardır. Saydığımız bu araçlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Eğitimle düzelttiğinizi basın yayın yoluyla bozmak da eğitimin kırılgan taraflarından sayılabilir.

Türk Milleti için eğitim hem milli hem de evrensel olmalıdır. Milli olmalıdır kendi köklerinden hayat bulmalıdır. Karakterini bozmadan milli varlığını korumayı sağlamalıdır. Evrensel olmalıdır dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek geleceği inşa etmelidir. Sadece milli olmak da tek başına yeterli değildir. İkisini bir arada yoğurarak milli karakter kazandırıldığında hem varlığını korumuş hem de geleceğin dünyasında söz sahibi olmaktır asıl doğru olan.

Hiç kuşku yok ki eğitimin en önemli unsurlarından birisi en başta geleni öğretmendir. En mükemmel eğitim sisteminiz de olsa öğretmeninizi iyi yetiştirememişseniz sonuç yine hüsran demektir. Her meslek kendi açısından önem arz etmektedir. Lakin bütün meslek erbaplarını yetiştiren de öğretmen olduğu için onun yetişmesi hepsinden daha mühimdir. Öğretmen ilk olarak milli olmalıdır. Sonra dünyaya açık olmalıdır. Kendini, ülkesini, tarihini, dinini, diyanetini tanımayan öğretmen dünyayı tanısa ne olur? Kendi yaşadığı toplumu tanımayan onu kabul etmeyen öğretmen dünyayı tanısa ondan olsa olsa emperyalist dünyanın gönüllü piyonu olur.

Son söz öğretmenlerimiz için olsun. Öğretmen için ilk iş ruhunu, duygusunu, sevgisini, ideallerini önüne koyarak kendine bir yol çizmesidir. Öğretmen kendini topluma adayan bir ruha sahip olmalıdır. Onun için öğretmenlik adanmışlık mesleğidir. Öyle görülmelidir. Geleceğin ülkesine, dünyasına kendini adayamayan öğretmenin kazancı manevi değil maddi kazançtır. Maddi hazlar anlık mutluluk verir. Kalıcı olmazlar. Saman alevi gibi bir anlıktır ışıkları.  Pandemi sürecinde okulun, öğretmenin önemi herkes tarafından bir kez daha kabul edildiğini görmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Tüm öğretmenlerimiz adına bu hakkın bu kadar yüksek sesle terennüm edilmesi sevindirici olmuştur. Bu zor zamanlarda evlerini okula dönüştüren, öğrenciler için endişe içinde kendini adeta paralayan öğretmenlerimizin fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Ülkenin ve insanlığın geleceği için dün ve bugün kendini ortaya koyan fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik ediyoruz. Vefat eden öğretmenlerimize Allahtan rahmet, hasta olanlara şifalar diliyoruz.

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21