Manevi İklimi Yaşamak

Her dinde ve kültürlerde önemli zaman, yer ve mekanlar vardır. Bizim dinimizde de bazı zaman ve mekanların önemi çok büyüktür. Dinimizde üç aylar, Ramazan ayı, Cuma günü, Ramazan ve Kurban Bayram günleri, kandil gün ve geceleri ayrı bir önem arz etmektedir. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları maneviyatı yüksek, feyz ve bereketi bol olan bir iklim gibidir. Bu iklim şartlarından iyi bir şekilde yararlanmak her Müslümanın idealidir.Maneviyatı çok yüksek bu üç aylara inşallah 2 Şubat günü girmiş olacağız. Üç aylar sırasıyla, Recep (2 Şubat), Şaban (4 Mart), Ramazan (2 Nisan) Bu üç aylar ikliminde sırasıyla maneviyatı feyiz ve bereketi bol olan şu geceleri idrak edeceğiz inşallah! Regaib Gecesi,3 Şubat

Miraç Gecesi,27Şubat

Berat Gecesi,17 Mart

Kadir Gecesi,27 Nisan

Üç aylardaki manevi zenginliklerden faydalanmak için planlı bir şekilde ibadetlerimize özel bir biçimde devam etmeliyiz. Zamanın süratle elimizden kaçıp gideceğini geçmiş yıllardan tecrübe etmiş olmamız nedeniyle bu konuda daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şu an bu fırsat elimizde iken; ibadetlerimizi eskiye oranla artırmak ve devam ettirmek suretiyle adım atmaya başlayalım inşallah.

Bu manevi iklim şartlarına göre kulluğumuzu dinimizin gereğine uyarak yapmaya çalışalım.

Genelde iklimler birbirlerinden farklı olurlar.Üç aylar da diğer aylardan farklı manevi iklim gösterdiği için kendi iklim özelliğine göre hareket etmek gerekir. Manevi değeri çok yüksek olan üç ayların başladığı şu günlerde kendimize özel bir program hazırlayarak bu manevi iklimi yaşamaya çalışalım. Bu aylar ve içindeki kutsal gün ve geceleri de göz önüne alarak güzel bir ayarlama yaparak şunları yapmamızın uygun olacağını düşünüyorum. 1-Önce üç aylar içinde bulunan gün ve gecelerin anlam, fazilet ve üstünlüklerini düşünelim.

2-Kulluğumuzu dinimizin gereğine göre yapıp yapmadığımızı değerlendirelim ve olması gerekeni belirleyelim. Ona göre yolumuza koyulalım.

3-Kulluğumuzu gerçek anlamda Allah için mi? Yapıyoruz. Sorusunu kendimize sık sık sorarak yaptıklarımızı değerlendirelim.

4-Bu zamana kadar yapa geldiğimiz kulluk görevimizi daha fazla ve daha kaliteli yapmak için azmimizi artırmaya çalışalım.

5-Öncelikle Allah'ın farz kıldığı ibadetleri aksatmadan tam olarak tadil-i erkana uygun olarak yerine getirmeye çalışalım. (İbadet kurallarına tam uyarak)

6-Farz ibadetlerin dışında peygamberimizin önerdiği ve yaptığı ibadetleri de önemseyerek yerine getirmeye çalışalım.

7-Allah'a özel zikrimizi (kendi virdimizi) belirlemeli ve günlük takibini yaparak zikrimizi ihmal etmemeye çalışalım.

8-Çokça Kur'an okuyalım. Biliyorsak, hem Kur'an'ın orijinal metnini ve hem de Türkçe anlamını okuyalım.

9-Kur'an'ın Türkçe anlamını(mealini) okuyarak anlam üzerinde düşünerek bilgi ve duygularımızı geliştirmeye gayret edelim.

10-Peygamberimizin hadislerini (sözlerini) okuyup anlamını düşünerek bilgi ve duygularımızı geliştirelim.

11-Kur'an ayetlerinin ve hadislerin ışığında hayatımızı ve attığımız adımları düzenleyelim.

12-Peyganberimizin hayatını okuyup, inceleyerek peygamberimizi gerçek anlamda örnek almaya çalışalım. En güzel örneğin Hz.Muhammed(S.A.V.),olduğu bilinciyle hareket etmeye çalışalım.

13-Çok okuyup ilmimizi geliştirelim.

14-Aklımızı ve diğer yeteneklerimizi iyi kullanalım.

15-Vatanımız için, milletimiz için ve tüm insanlık için proje ve çalışmalar planlayalım.

16-Yaptığımız vazifeyi Allah için çok titiz ve gereğine göre yerine getirmeye çalışalım.

17-Üç aylar vesilesiyle manevi iklim içinde herkese iyilik yapmaya gayret edelim.

18-Yetimlere, düşkünlere, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışalım. Çevreyi ve tüm canlıları ve özellikle hayvanları koruyup onlara yardım edelim.

19-İyi ve güzel olan şeyleri yaparak başkalarına örnek olalım. (Yaptıklarımızla bizden küçüklere örnek olduğumuzu unutmayalım.)

20-Yanlış kötü ve çirkin şeylerden uzak durmaya çalışalım.

21-Sahip olduğumuz nimet ve her türlü güzel şeyler için Allah'a her daim şükredelim.

22-Vatanımızı ve kutsal değerlerimizi her zaman korumalıyız. Vatan hainlerine ve bölücülere göz açtırmamak için her daim uyanık olmalıyız.

23-Engelli kardeşlerimize ilgi göstermeli ve herkes gibi onlarla iyi ilişkiler geliştirelim.

24-Nefsani arzu ve isteklerimizi frenlemek suretiyle onlardan uzak duralım.

25-Allah'ın yasakladığı ve haram kıldığı davranışlardan uzak durmalıyız. Kötü ve çirkin söz ve eylemlerden kaçınmalıyız.

Üç Aylar İçinde Bulunan Kandil Geceleri:

1-Regaib Gecesi,3 Şubat 2022

Üç ayların ilki olan Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili olarak kutlanır. Regaib Gecesi denilince “Çok lütuf ve ihsanla dolu; rahmeti, nimeti, bereketi, bol iyiliği çok, kıymeti değeri büyük bir gece akla gelir. Peygamberimiz bu gecede Allah’ın bir çok lütfuna eriştiği için şükür ve hamd etmiş, namaz kılmış ve dua etmiştir. Bu gece Allah’ın kullarına bol bol ikram ve ihsanda bulunduğu, duaların ve tövbelerin kabul edildiği çok önemli bir gecedir. Bu geceyi en güzel biçimde değerlendirmek gerekir. Gündüzünü de mümkünse oruçlu geçirebilirsek iyi olur.

Bu gece sebebiyle kendimizi hesaba çekerek, Allah’ın verdiği bunca nimet karşısında ne kadar şükrettiğimizi düşünelim. Yaratılış gayemizin yalnızca Allah’ı tanımak olduğunu hatırlayalım. Allah’a karşı görevlerimizi ne ölçüde yerine getirebildiğimizi düşünelim.

2-Miraç Gecesi,27Şubat 2022

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 26.gününü 27’ye bağlayan gece Miraç kandili olarak kutlanır.

O gecede sevgili Peygamberimiz Kabe’den Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Allah’ın huzuruna çıkartılmıştır. Peygamberimiz Hz.Muhammed’e Miraç’da şu üç şey verilmiştir: 1-Bakara suresinin son ayetleri. (Amenerrasuluh…) 2-Allah’a ortak koşmayanların Cennete gireceği müjdesi. 3-Beş vakit namaz farz kılındı.

Yüce Allah kullarına namazı bir müjde ve ödül olarak gönderiyor. Çünkü namazla kulları kendisiyle baş başa görüşme imkanı bulmaktadır.

Miraç olayında en önemli hususlardan biri elbette namaz ibadetidir.

Namaz kulun Allah ile görüşme seanslarıdır. Bu bakımdan namaz Mü’min'in miracıdır. Hem de bu miraç sürekli gerçekleşmektedir.

Bundan dolayı namazın önemi çok büyüktür.

3-Berat Gecesi,17 Mart 2022

Dinimizde üç aylar olarak bilinen ayların ikincisi olan Şaban ayının on dördüncü gününü on beşe bağlayan geceye “Berat Gecesi” denilmektedir. Bu gecenin önemi çok büyüktür. Bu gecenin bereketi, feyzi ve rahmeti çok geniştir. Yüce Allah bu geceyi iyi değerlendiren Müslümanların günahlarını silmekte ve onları bağışlamaktadır. Günahın boyutu ne olursa olsun, içten ve samimi olarak tövbe edip, Allahtan af dileyen kulların günahları ne kadar olursa olsun Allah onları bağışlar ve günahlarını siler.

Kadir Gecesi,27 Nisan 2022 Peygamber Efendimiz tarafından Ramazan ayının son on gecesinde aranması tavsiye edilen Kadir Gecesi bütün İslam dünyasında ve ülkemizde 27. gece kabul edilerek kutlana gelmiştir. Fakat Ramazan’ın yirmisinden sonraki geceleri, her biri Kadir Gecesi imiş gibi düşünmek ve kıymetlendirmeye çalışmak uygun olur. Zaten gizlenmesinin hikmeti de Müslümanların Ramazan gece ve gündüzlerini daha iyi değerlendirmeye teşviktir. Kur’an’ın ifadesine göre Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay yaklaşık seksen üç yıl eder. Bu bakımdan kadir gecesini iyi değerlendirmeliyiz. Kur’an'ın bu gecede indirilmesi nedeniyle, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Bu durumda geceyi değerli kılan Kur’an’dır. Bu bakımdan Kur’an’ önem vermeliyiz, Kur’an’ı öğrenmeliyiz, özellikle Kur’an-ı Kerim’in anlamına vakıf olmalıyız. Bunun içinde Kur’an’ın Türkçe mealini okumalıyız. Gerek duyulan ayetlerin de tefsirlerine bakmalıyız. Bu gecenin başlıca özellikleri şunlardır. 1- Sevgili Peygamberimize gönderilen en büyük mucize olan Kur’an-ı Kerim bu gece indirilmiştir. 2- Bu gecede bin aydan daha hayırlıdır. 3- O yıl içinde meydana gelecek şeyler hakkındaki Allah’ın ezeli takdiri bu gece meleklere açıklanır ve duyurulur. Bu sebeple bu gece; “hüküm gecesi” diye yorumlanmıştır. 4- Kadri kıymeti çok olması dolayısıyla “şeref ve azamet gecesi” diye yorumlanmıştır. 5- O gece meleklere yeryüzü dar geldiği için; “tazyik gecesi” diye yorumlanmıştır. Ancak buradaki tazyik ve sıkışıklıktan maksat değerli ve hayırlı işlerin ortaya çıkmasıdır. 6-Çok kıymetli bir gece olduğu için “K a d r” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de bir sureye ad olmuştur.

Bu manevi iklim içinde yaptığımız ibadetlerimizi ve kazanmış olduğumuz güzel hasletlerimizi diğer gün ve aylara da taşımanın gayreti içinde olmalıyız. Ne mutlu her gününü manevi hazlarla dolu bir iklimde ömrünü geçirenlere.... Herkesin mübarek üç ayları ve mübarek gün ve geceleri kutlu olsun.

Bu güzel manevi iklimde Yüce Allah bütün hastalara şifa versin İnşallah!

Yüce Rabbimizin, tüm dertli kullarına huzur vermesini diliyorum.

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21