MALIN ŞÜKRÜ

Zenginlik fakirlik Allah'ın dilemesiyledir. Peygamberimiz bakın ne buyurmaktadır ; " Allah ilmi isteyene zenginliği ise kendi istediğine verir." Bu hadisten anladığımız zenginlik ve fakirlik yaratıcımızın takdiri iledir. Burada ki fark bizler nafakımız için çalışmamız emredilmiştir. 

Kişi nafakası için helal bir iş tutmalıdır. Haram işten kazanç kişiyi dünya ve ahirette mesul tutacaktır. Bakınız Peygamberimiz konu ile ilgili bakınız ne buyurmaktadır ; " Kişi ailesini sefil bırakması kendisine günah olarak yeter." Buradan anladığımız bir erkek ailesine bakacak bir iş bulmalıdır. Bu işte helal olmalıdır. Bakınız Peygamberimiz konu ile ilgili ne buyurmaktadır ; " Bir insan mahşerde kazancının nerede kazandığını nereye harcadığının hesabını vermediği sürece mahşerde bir adım atamaz.."

Buradan anlaşılan kişi helal bir iş bulup kazancı helal olacak.

İslam, zenginliği yok saymaz. Fakat kazanç helal olmalıdır. Ayrıca kazanç temiz olabilmesi için zenginliğinden zekat ve sadaka paralarının çıkarılıp fakir fukaraya verilmesi farz bir ibadettir.

Zekat, bir Müslümanın seksen bir gram altını veya buna eşdeğer bir parası varsa borcu da yoksa yada borcu var ama borç çıkarıldıktan sonra yine para nisap miktarı olan seksen bir grama eşdeğer geliyorsa bu kişi dinen zengindir ve parasının zekatını çıkarıp vermesi lazım gelmektedir. Zekat para , altın ve ticaret eşyasının yüzde iki buçuğudur. 

Zekatta iki önemli bir durum vardır. Bunlar birincisi zekat binalara verilemez. Mutlaka fakir fukaranın eline verilmelidir. Zekat okula camiye kursa hastaneye ve çeşme gibi binalara verilmesi kesinlikle haramdır. Zekat maldan çıkarılıp fakir fukaranın bizatihi eline verilmeli. Zaten fakir gelip zenginden zekatını istese hiçbir yaptırım gerekmez. Çünkü Allah zekatı fakirin hakkı olarak zenginin malında bir hisse kılmıştır.

İkinci önemli durum ise zekat usul ve füru denilen yani usul anne baba dede nine ve yukarıya doğru kişiler furu ise kız oğlan  ve torunlar aşağıya doğru kişiler. Bunlara zekat verilemez. Bunlara bakmakla yükümlü olduğundan bunlara zekat veremez. Bu kişiler eğer fakir ise onlara bakacağız. Onlara vereceğimiz zekat zekat olma özelliği taşımadığından zekat vermiş olmayız.

Zekatımızı yakın akrabalardan başlayarak kardeş teyze hala, amca dayı gibi yakın akrabalardan başlayarak uzak akrabalar  halka genişletilmeye çalışılır. Sonra yakın komşular uzak komşular.

Sadaka ise hem insana hem de binalara verilebilir. Sadaka hem zenginler hem de fakirler verebilirler. Sadakada usul ve füru yoktur. İstenildiği kadar sadaka verilebilir.Sadakayla ilgili olarak bakınız Peygamberimiz üç hadisinde ne buyurmaktadır; " 1- Sadaka ömrü uzatır. 2- Sadaka bela ve musibetlere kalkandır. 3. Sadaka hastalıklara şifadır." Bu hadislerden anladığımız sadaka çok faydalı bir ibadettir. Sadakanın bu üç faydasından yararlanabilmeniz için az veya çok sadaka vermeliyiz.

Gerek zekatlarımızı gerekse ssadakalarımız imkanlar ölçüsünde fakirin eline vermeye gayret etmeliyiz. Bakınız bugün hayat pahalılığından dolayı gençlerimiz evlenememektedir. Bir örnek vereceğim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Zengin olan bir abim bana "Nizamettin Hocam! Zengin olduğumu biliyorsun. Ben oğlumu evlendirmek için yaklaşık yüz bin lira civarında masraf yaptım. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun." dedi. Evet hayat pahalı olduğundan dolayı gençlerimiz evlenemediklerinden dolayı zekat ve sadakaların fakir evlenmek isteyen kız ve erkek gençlerimize çeyiz parası olarak verebiliriz. Bir başka daha sevap olan yer fakir olupta zeki çocuklarımıza okumaları için verebiliriz. Ayrıca fakir fukaranın eline vererek onları sevindirebiliriz.

Zekat farz bir ibadettir. Zekatına niyet ederek vermeliyiz. Sadakaya ise hem kendine hem hanımına hem çocuklarına hem de anne ve babana hem de ölen akraba ve komşularına niyet ederek verirsen onlarda sadakanın korumasından faydalanmış olurlar.

Hesabın hafif olması için yüklerin hafif olması hesabın hafif olması için daha iyidir. Fakirler sabredebilirlerse cennete daha erken gideceklerdir. 

Helal çalışıp helal para biriktirip dünya ve ahiret mutluluğumuz için  fakir fukarayı gözetmeliyiz...

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21