Korona Virüsüne Karşı Kendini Koru Herkesi Koru

Virüsten kendini koru ki,başkaları da korunmuş olsun. Bütün dünyayı saran ve tüm insanları dize getiren yeni korona virüsü(COVİD-19) denilen şey; artık ülkemizde de yayılmaya başladı.

Ülkemiz ne kadar tedbir almış olsa bile kapımıza dayanan virüs artık hanemize girmiş bulunmakta ve hepimizi tehdit etmektedir.

Şuan itibarıyla devletimiz ve hükümetimiz gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Ve tedbirleri artırarak mücadeleyi en sert şekilde devam ettirecektir. Zaten buna mecburdur. Verilen mücadele ve alınan tedbirler ciddi bir şekilde yürütüldüğü için virüsün girişi ve yayılışı bir müddet engellenmiştir. Virüsün yayılması ve vakaların artmasında en büyük payın biz vatandaşlarımızda olduğunu düşünmekteyim.

Devletimizin büyük mücadelesi ve uyarılarına aldırmayanlar bu belayı yaygınlaştırmaktadır. Hala geç kalmış değiliz. Herkes üzerine düşen görevi azami ölçüde yerine getirmelidir. Uzmanların söylediğine göre;şu an itibariyle bir iki hafta çok önemlidir. Virüs artık içeride yayılmaktadır. İlk vakalar dış bağlantılı iken şimdiki vakalar içerdeki kişlerde görülmektedir. Artık virüs herkeste olabilir.

Öncelikle kendimizi koruyacağız ki,diğer kişileri de korumuş oluruz. Kendini korumak isteyen biri evde kalırsa, virüsü almayacaktır. Yine evde kalan bir kimse de virüs varsa ve vucüt bu virüsle baş edebiliyorsa dışarı çıkmadığı için virüsü başkalarına yayamayacaktır. Bu şekilde kişi hem kendini hem de diğer kimseleri,yakınlarını korumuş olacaktır. Bu Yeni Korana Virüsünden kendimizi korumak dinimizin de bizden istediği önemli bir husustur. Şöyle ki; Yüce Allah şöyle buyurur:"...Kendi kendinizi tehlikeye atmayın..." (Bakara Bakara,195 .Ayet) Her konuda kendimizi korumalıyız, tehlikeye atmamalıyız. Hem kendimizi hem de başkalarını korumalıyız. Dışarı çıkarak hem kendimizi hem de başkalarını risk altına alıyoruz.

Bu durum aynı zamanda kul hakkına da girer. Uzmanların uyarılarını duyan akıllı ve anlayışlı kişiler kurallara uymalıdır.

Acil işler dışında dışarı çıkmamalıyız. Sağlık Bakanlığımızın bize önerdiği ve uyulması gereken 14 Kural'a uymalıyız.

Bu kurallara uyarak kendimizi ve çevremizdekileri korumuş oluruz. Bu konuda ihmallik göstermek kul hakkına girer ve büyük günahlardan sayılır. Korana virüsünün yayılmasına sebep olmak hem kendimize hem de başkalarına zarar vermiş oluruz. Başkalarına zarar vermek dinen uygun değildir. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurur: "Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.” (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31) Kendimizi bu virüsten nasıl korumak istiyorsak; dışarı çıkmamak suretiyle başkalarını da korumalıyız. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurur: “Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.”(Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71) Yüce dinimiz her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da bize ışık tutmaktadır. Dinimiz bize öncelikle koruyucu hekimliği önerir, sağlıklı yaşamayı öne çıkarır. Dini ibadetlerde temizlik ve sağlık ön şartlardandır. Temizlik koruyucu hekimliğin başında gelir. Sağlıklı olmak için temizliğe ve beslenmeye önem vermeliyiz. Yine sağlıklı olmanın başında zararlı alışkanlıkları yapmamamız gerektiği bildirilmektedir. İslam dini çok mükemmeldir. Ama aklını kullanan ve düşünerek hareket edenlere... Sağlık, kıymetini yitirince anladığımız bir şeydir. Sevgili peygamberimiz bu konuda şöyle buyurur: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (Buhari, Rikak, 1) Peygamberimiz sağlıklı olmak ve sağlığımızı korumak için bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur: "Bir yerde vebâ olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. Bir yerde vebâ ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız." (Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm 98) "Biriniz aksırdığı zaman iki avucunu yüzüne koyarak sesini kıssın."(Ebu Davud,edep,90.)

"Yedi şey gelmeden önce iyi ameller işlemekte acele ediniz. Bunlar: ......(bedeni güçleri bozan) hastalık,..) (Tirmizi ,Zühd,3.) " Her derdin bir devası vardır" (Buhari,tıp,1. Müslim,selam,69) "Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket verir.(Tirmizi ,et'time,39.) "Biriniz uykudan uyandığı zaman elini yıkasın..." (Buhari,vudu,26 Müslim,taharet,87) "Beş şey vardır ki,bunlar fıtrattandır.Bunlar:...Kasıkları traş etmek,tırnak kesmek,..." (Buhari,libas,51.Müslim,taharet,49,50.) "Misvak kullanın. Çünkü misvak ağzı temizler, Cenab-ı Hakk'ı hoşnut eder. Cebrail bana misvak kullanmayı o kadar tavsiye etti ki (misvak kullanmanın) bana ve ümmetime farz kılınmasından korktum." (İbni Mace,taharet,7. Ahmet b.Hanbel Müsned,V,263.) Bu durumda Korona virüsünden korunmak için verilen mücadele aynı zamanda dini bir gereklilik olduğu görülmektedir. Korona virüsü ile verilen mücadelede hastalarla,gece gündüz demeden ailelerinden uzak fevkalade ve kutsal görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve destek veren herkese minnettarız. Onlar bizim için uğraşıyor. Yüce Allah'ta onlara kat kat sevap verir inşallah! Bu konuda yardımcı olan tüm kişi ve kuruluşlara herkes adına teşekkür ediyorum. Onlara bir ayet ve bir hadisi hatırlatarak yaptıkları işin yüceliğini vurgulamak istiyorum. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kimde birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır..." (Mâide Sûresi 32. Ayet) Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.)şöyle buyurmaktadır: ...Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın (kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onun ( kusurunu) örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58) Şimdi, bazı önerileri sizlere sunmak istiyorum: 1-Her şeyden önce kendimize değer verelim, saygılı olalım. Kendimize karşı olan görevlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirelim.

2-Korona virüsü gibi tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren meselelerde hep birlikte hareket edelim. 3-Devletimizin,hükümetimizin, kurumlarımızın,sağlık bakanlığımızın, bilim kurulunun,uzmanların ve yetkililerin açıklamalarına kulak verelim ve gerekenleri yerine getirelim. 4-Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayalım. 5-Yakınlarımızı,komşularımızı,arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı iletişim araçlarıyla kurallara uymaya davet edelim. 6-Kurallara uymayanları uygun bir biçimde uyarmaya çalışalım. 7-Temizliğe,beslenmeye ve bağışıklık sistemini korumaya dikkat edelim. 8-Ailecek evde çeşitli faaliyetler yaparak, evde kalmayı fırsata çevirelim. Bu vesile ile aile içi yakınlığımızı geliştirelim. 9-Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyelim, moralimizi bozmayalım. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Asılsız haber ve yorumlara önem vermeyelim. 10-Çeşitli uğraşlarla zamanımızı geçirmeye çalışalım.(Okuma,düşünme,yazma,şiir,resim,müzik,spor,film,belgesel,ibadet gibi çeşitli faaliyetleri evde yapmak için harekete geçelim.) 11- Önce tedbir,sonra takdir inancıyla elimizden gelenleri yerine getirmeliyiz. Sonucunda Allah'a dua ederek sağlık ve sıhhat istemeliyiz. Korona virüsü gibi insanlara zarar veren her şeyden Allah'a sığınmalıyız. 12- Her konuda olduğu gibi,korona virüsünü birlik ve beraberlik içinde yenmeye çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. 13-Tüm öğrenciler, evde bol zamana sahip olmanız nedeniyle bu durumu fırsata dönüştürerek planlı bir şekilde derslerinize çalışın. Uzaktan eğitimlerinizi titizlikle takip edin.Her şeye rağmen öğrenci olduğunuzu unutmayın. 14-Doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına sevgi, saygı ve desteğimizi her durumda gösterelim. ALKIŞ İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Saat 21:00'da onlara sevgimizi ve minnettarlığımızı ortaya koyalım.

Korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın!

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21