HOŞ GELDİN ÜÇ AYLAR

Üç aylara girmiş bulunmaktayız.

Dinimizde kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları “ üç aylar “ olarak adlandırılır.

Üç aylar içerisinde, önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Bundan dolayı da üç ayların değeri artmaktadır.

Üç ayları değerli kılan şeyler şunlardır:

1-Regaib Kandili

Recep ayının İlk Cuma gecesidir.

Dinimizde “üç aylar” diye adlandırdığımız Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib kandili Receb ayının ilk Cuma gecesidir.

Bu yıl Regaib kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi.

Regaib Gecesi denilince “Çok lütuf ve ihsanla dolu; rahmeti, nimeti, bereketi, bol iyiliği çok, kıymeti değeri büyük bir gece akla gelir. Peygamberimiz bu gecede Allah’ın bir çok lütfuna eriştiği için şükür ve hamd etmiş, namaz kılmış ve dua etmiştir. Bu gece Allah’ın kullarına bol bol ikram ve ihsanda bulunduğu, duaların ve tövbelerin kabul edildiği çok önemli bir gecedir. Bu gecede Yüce Allah kullarına bol bol rahmet ve mağfirette bulunur.

2-Mirac Kandili

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 26.gününü 27’ye bağlayan gece mirac kandili olarak kutlanır.

Bu yıl Miraç Kandili 10 mart 2021 Çarşamba gecesidir.

Sevgili peygamberimiz o gece, Mekke’den Kudüsdeki Mescid’i Aksaya götürülmüş;oradan da göklere yükseltilerek Yüce Allah ile görüştür.

Bu olay Kur’an-ı Kerim’de “İsra” kelimesiyle anlatılmıştır. İsra sözlükte geceleyin yürümek demektir.

Kur’an’ı Kerim’de Miracla İlgili şöyle buyrulur:”Bir gece, kendisine öğütlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan , çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir..O gerçekten işitendir, görendir.”

(İsra, 17/1)

Peygamberimiz Hz.Muhammed’e Mirac’da şu üç şey verilmiştir:

1-Bakara suresinin son ayetleri. (Amenerrasuluh…) 2-Allah’a ortak koşmayanların Cennete gireceği müjdesi. 3-Beş vakit namaz farz kılındı.

3-Berat Kandili

Üç ayların ikincisi Şaban ayının on dördünü on beşe bağlayan geceye “Berat Gecesi” denilmektedir. Bu yıl Berat kandili 27 Mart 2021 Cumartesi gecesidir.

Bu gecenin önemi çok büyüktür. Bu gecenin bereketi, feyzi ve rahmeti çok geniştir. Bu gece bağışlanma gecesidir.

Yüce Allah bu geceyi iyi değerlendiren Müslümanların günahlarını silmekte ve onları bağışlamaktadır. Günahın boyutu

ne olursa olsun, içten ve samimi olarak tövbe edip, Allah’tan af dileyen kulların günahları ne kadar olursa olsun Allah onları bağışlar ve günahlarını siler. Yüce Allah şöyle buyurur: “De ki: - Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. “ (Zümer,39/53)

Bu gecenin bazı özellikleri vardır : 1-Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde seçimi vardır. 2-Bu gecede yapılan ibadetlerin, kılınan namazların, okunan kur’an’ın, yapılan zikir ve duaların ve tüm iyiliklerin fazileti çok büyüktür. 3-Bu gece ilahi feyiz ve bereketin bol olduğu bir gecedir. 4-Bu gece bağışlanma gecesidir. 5-Bu gecede sevgili Peygamberimize şefaatın tamamı verilmiştir.

4-Kadir gecesi

Peygamber Efendimiz tarafından Ramazan ayının son on gecesinde aranması tavsiye edilen Kadir Gecesi bütün İslam dünyasında ve ülkemizde Ramazanın 27. Gecesi olarak kabul edilerek kutlana gelmiştir.

Bu yıl Kadir gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesidir.

Ramazanın yirmisinden sonraki geceleri, her biri Kadir Gecesi imiş gibi düşünmek ve kıymetlendirmeye çalışmak uygun olur.

Kur’an’ın ifadesine göre Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay yaklaşık seksen üç yıl eder. Bu bakımdan kadir gecesini iyi değerlendirmeliyiz. Kur’an’ın bu gecede indirilmesi nedeniyle, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Bu durumda geceyi değerli kılan Kur’an’dır. Bundan dolayı Kur’an’a önem vermeliyiz. Kur’an’ı öğrenmeliyiz. Özellikle Kur’an-ı Kerim’in anlamına vakıf olmalıyız. Bunun içinde Kur’an’ın Türkçe mealini okumalıyız. Duruma göre bazı ayetlerin de tefsirlerine bakmalıyız. Bu gecenin başlıca özellikleri şunlardır. 1- Sevgili Peygamberimize gönderilen en büyük mucize olan Kur’an-ı Kerim bu gece indirilmiştir. 2- Bu gecede bin aydan daha hayırlıdır. 3- O yıl içinde meydana gelecek şeyler hakkındaki Allah’ın ezeli takdiri bu gece meleklere açıklanır ve duyurulur. Bu sebeple bu gece; “hüküm gecesi” diye yorumlanmıştır. 4- Kadri kıymeti çok olması dolayısıyla “şeref ve azamet gecesi” diye yorumlanmıştır. 5- O gece meleklere yeryüzü dar geldiği için; “tazyik gecesi” diye yorumlanmıştır. Ancak buradaki tazyik ve sıkışıklıktan maksat değerli ve hayırlı işlerin ortaya çıkmasıdır. 6-Çok kıymetli bir gece olduğu için “ K a d r ” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de bir sureye ad olmuştur. Ramazan ayının 27. gecesidir. Allah bu gecede kutsal kitabımız

Kur’an’ı Kerim’i indirmeye başlamıştır. Bu gece öyle bir gecedir ki, tam bin aydan daha hayırlıdır.

5-Ramazan Ayı

Üç ayların üçüncüsü olan Ramazan ayı oruç ayıdır.

Bu ay af olma ayıdır. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, Şeytan zincire vurulur.

Bu yıl Ramazan ayının başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Günü olacaktır.

Ramazan ayı denince akla oruç gelir. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlara farz kılınmıştır. Ramazan ayında oruç tutulduğu için bu aya “oruç ayı”da denir. Ramazan ayının üstünlüğü sadece oruç tutulan ay olmasından değildir. Ramazan ayının faziletli olmasının bir sebebi de Kur’anıkerim’in bu ayda indirilmeye başlanmasıdır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur:

”Ramazan öyle bir aydır ki, bu ayda Kur’an , insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. Sizden bu aya ulaşan oruç tutsun…”(Bakara,2/185)

Bu üç ayların manevi atmosferinde kendimize ayar vermeye çalışalım.

Allah’a olan imanımızı ve imanımızın gereğini düşünelim.

İmanımızı korumak ve kuvvetlendirmek için maneviyatımızı güçlendirelim.

Bunun için Allah’a samimi ve içten bağlanalım, dua ve niyazda bulunalım.

Kur’an’ı ve mealini okuyup, bol bol zikir ve tefekkür edelim.

Peygamberimizin hayatını inceleyelim. O’nun güzel ahlâğını örnek alalım.

İbadetlerimizi daha titiz yapmaya çalışalım.

İyilik ve yardımda bulunmaya çalışalım.

Kötü huy ve davranışlarımızı belirleyip onlardan uzaklaşmaya çalışalım.

Geçmiş günahlarımız için Allah’tan bağış ve mağfiret dileyelim. Allah’a bol bol tövbe istiğfar edelim.

Günahlarımızdan kurtulmak için ibadet ederek dua ve niyazda bulunalım.

Namazlarımızı kılmaya çalışalım. Hatta geçmişte kılamadığımız farz namazlarımızı kaza etmeye çalışalım.

Bu manevi zamanları iyi değerlendirelim. Bu güzel günler bizim için bir fırsattır. Fırsatları iyi değerlendirmek gerekir.

Yaşadığımız müddetçe Allah ve Resulünün istediği biçimde hareket edelim.

Hayatımızı dürüstlükle, çalışkanlıkla, hoşgörüyle, sevgiyle ve ibadet anlayışı içinde sürdürelim.

Hem bu dünyada ve hem de sonsuz ahiret yurdunda rahat edelim İnşallah…

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21