BEDEN MAHREMİYETİNİ MUHAFAZA

Beden mahremiyetini muhafaza: insan onurunu muhafazadır.

Yaratılış ve tabiatı gereği insanın sahip olması gereken önemli değerler vardır. Bu değerler insanın fıtratında olduğu için, onunla etle kemik gibi olmuşlardır.

Bu önemli değerlerden biri de insanın beden mahremiyetini muhafazadır. Zira beden mahremiyeti kişiye özeldir. Kişinin kutsalıdır, açılıp saçılamaz, teşhir edilemez. Beden mahremiyetini muhafaza Yüce Allah’ın insana vermiş olduğu değerin bir nişanesi olarak farzdır. İnsanın bu değerleri hiçe sayıp yaratılış gayesine ters düşecek şekilde hareket etmesi yaratıcısına isyan etmesi anlamına gelir.

İnsan ahlakının temel değerlerinden biri olan beden mahremiyetini muhafaza etmekle yükümlü olan Müslüman, bu mahremiyeti ihlal ederse, insan onuruna ve saygınlığına ihanet etmiş olmanın yanında Allah’a ve Resul’üne de hainlik etmiş olur. Beden mahremiyetini muhafaza insanın kedisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesidir. Belirtelim ki saygın insanlar saygı duyar.

“Ey İman Edenler: Allah’a ve peygamberine hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz.”(Enfal/27) Beden mahremiyetini muhafaza Yüce Allah’ın insan üzerindeki en önemli haklarındandır. Kuranı Kerimde erkeklerin de gözlerini haramdan sakındırarak bakışlarına sahip çıkmaları emredilmektedir. Kadınların da iffetlerini korumaları emredilerek erkeklerin mahrem duygularını istismar etmeleri yasaklanmıştır. Zira Resulullah aleyhi vesselam kadın dişiliğini sergileyerek cinselliğini, insanlığının, kişiliğinin önüne geçirerek onu teşhir eden kadınların ebedi mutluluğu tadamayacaklarını söylemiştir. Nitekim Yüce Allah Kuranı Kerimde Ahzap suresi 37. Ayetinde şöyle buyurmuştur: “Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah ve Resulüne itaat edin…”

“Ey Ademoğulları: Sakın şeytan ana babanızı yaktığı gibi sizi de yakmasın. Anan babanızı cennetten çıkardığı ve mahrem yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de aldatmasın.”(Araf/27) Unutmayalım ki Allah’ı gazaplandıran olayların başında beden mahremiyetini ihlal gelir. Zira şeytan bunu bildiği için Âdem aleyhi selam ile Havva annemizi cennetten çıkarmak için önce onlara haram olan yasak meyveden yedirdi. Neticede haram meyveden yenilince üzerlerindeki cennet elbiseleri soyuldu. Mahrem yerleri meydana teşhir edildi. Allah’ın gazabına uğrayarak cennetten kovuldular. Beden mahremiyetini ihlal ederek açık saçık gezmenin medeni ve çağdaş olmakla hiçbir alakası yoktur. Açık saçık gezmenin İslam öncesi cahiliye dönemi kadınlarının davranışı olduğu unutulmamalıdır.

Haramla beslenmenin insan karakteri üzerindeki etkisini de dikkate alarak beden mahremiyetini muhafaza edelim. Allah’ın gazabına uğramayalım.

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21