ADİL DEVLET BAŞKANI

Peygamberimiz güzel bir sözlerinde "Arşın gölgeliklerinden başka gölgenin olmadığı bir günde Rabbimiz yedi sınıf insanı arşın gölgeliklerinde gölgelendirecektir. Bu yedi sınıf insan şunlar. 1-Adil devlet başkanı. 2-Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde serpilip büyüyen genç.3.Kalbi mescitlere bağlı Müslüman. 4-Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları ayrılmaları da Allah için olan iki insan. 5.Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit. 6-Sağ elin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli veren kimse. 7-Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi."

Bugünkü makalemde adil devlet başkanının özelliklerinden yazmak isterim.

Adil devlet başkanı halkının dindar olması için gerekli olan tüm yasal düzenlemeyi hayata geçirir. Burada insanları arasında inançsızların da olabileceğini aklından çıkarmadan inanmamanın da bir hak olduğu bilerek dindar nesiller yetiştirmeye çalışacak. Burada cemaat yapısı değil bir emir doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camileri aktifleştirerek hayatın içerisine alınacak.

Adil devlet başkanı halkını adil yönetmeye çalışır. Çıkardığı kanunlarla halkının mal,can,namus, akıl ve din emniyetini sağlamaya çalışır. Halktan kasıt hem kendi Müslüman halkı hem de Gayrimüslimler yani Hıristiyanlar ve Yahudilerdir. Hıristiyan ve Yahudilerde adil yönetimden faydalandırılır. Bu uygulama İslam’ın yaşandığı ilk devir asrı saadet yani peygamberimiz zamanında ki Medine Sözleşmesi bununla ilgilidir ve Osmanlılar zamanında ki İstanbul’un fethinde Sultan Fatihin Hıristiyanlarla ilgili uygulamaları yaşanmıştır.

Adil devlet başkanı devletin kaynaklarını halkının arasında zengin ve fakir ayrımı gütmeden dağıtmaya çalışır. Burada ne kendisi ne de etrafı asla devletin hazinesinden bir maaştan başka bir hak ediş alamaz . Hayata geçirdiği yasalarla ülkesindeki fakirliği ortadan kaldırmak için gerekli olan tüm yasal düzenlemeleri hayata geçirir ve uygulamaya çalışır.

Devletin kaynaklarını zenginlere sunma gibi bir hata yapmamaya çalışır. Aksine imkanların en üst seviyede fakirliği ortadan kaldırmak için çalışır. Devletin kaynaklarının harcanacağı yerler dediğimiz zaman fakir fukaralar ve yoksul ailelerdir. Burada her ihtiyaçlı vatandaşımız korunacak düzenlemeleri hayata geçirilmesi lazım gelmektedir.

Zenginlerin ifsat edici yaşantılarını da ortadan kaldırmak için gerekli olan tüm yasal düzenlemeleri hayat geçirir. Aksi durumlarda zenginlerin pek çoğu halkı ifsat edici yaşantıları çekinmeden ortaya koymaktadırlar. Zenginlerimizin çoğu hem devlete karşı görevlerini yerine getirmede zayıf kalıyorlar hem de ihtiyaçlı insanlarımızın her türlü hakkını çiğnemek için bir beis görmemekteler.

Adil devlet başkanı halkının içerisindedir. Her fırsatta halkının arasına karışarak halkının sıkıntılarını dertlerini öğrenerek gidermeye çalışır.

Adil devlet başkanı üretim ekonomisini hayata geçirmeye çalışır. Ülkesinin her tarafında fabrikalar açarak ülkenin ekonomisi düzelsin diye gerekli adımları atmaya çalışır. Ülke ekonomisini düzelttikten sonra vergileri azaltma adımını atar, ticaret mallarının gıda , altın ve beyaz eşya gibi fiyatlarını düşürmeye çalışır ve enflasyonu sıfırlamaya çalışır. Vb. gibi…

Adil devlet başkanı farklılıkları benimser. Ülkesi geneli her türlü yumuşak karınlarında yani Sağcısı- solcusuyla, Alevisi – Sünnisiyle ve Kürdü ve Türküyle esas olan İslam, vatan ve millet olduktan sonra her türlü düşüncenin özgürce ifade edilmesi için elinden geldiğince kararlı olur.

Adil devlet başkanı aileyi önemser. Ailenin savrulmaması için gerekli olan tüm adımları mesela televizyonlara bir çeki düzen vermek gibi adımları atarak ailenin savrulmaması için gerekli olan adımları atar. Şunu asla unutmaz ki egemenler bizleri alt edebilmek için aile yapımızı zina gibi çirkin bir yolla yıkmaya çalışarak bizleri bölüp yok etmeye çalışmakta olduğunu asla aklından çıkarmaz.

Adil devlet başkanı insanının işsizliğini gidermek için gerekli olan tüm adımları atar. İşsizliği gidermek için hem fabrika açma yoluna gider hem de kamuya eleman alarak işsizliği çözmeye çalışır.

Adil devlet başkanı önce ahlak ve maneviyat diyerek bilim yapmaya çalışmalıdır. Bilimde Abbasiler döneminde Beytül hikmeler ve Selçuklular ve Osmanlılar zamanında ki çok üst seviyede üniversite tahsili veren medreseleri çağa ayak uydurmak suretiyle bilimi hayata geçirmeye çalışır.

Adil devlet başkanı ağaçların kesilmesinin önüne geçecek tüm yasal düzenlemeleri hayata geçirir ve ağaç dikme kampanyaları yapmaya çalışır.

Adil devlet başkanı şehirleşmede de adil bir yol tutar. Günümüzde ki beton yapılar insanımızın psikolojisini bozduğundan topraklarımız korunmak suretiyle öncelikle bahçeli iki üç katlı binalar yaparak sağlığımızı korumaya çalışır. Yasal olmayan hiçbir belgeye imza atmaz.

Adil devlet başkanı ormanların talan edilmesinin önüne geçer. Ağaç dikme seferberliğine girşir.

Adil devlet başkanı su politikaları oluşturur. Suyun israfı ve kirletilmemesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapar.

Adil devlet başkanı hayvan haklarına saygı duyulması için gerekli yasal düzenlemeleri yapar. Bizler hayvanlardan da sorumlu olduğumuzu halkına benimsetmeye çalışır.

Adil devlet başkanı kadına karşı pozitif ayrımcılık yapar. Gerek çalışan kadınlarımız hem işlerini yaparken hem de kocasına ve çocuklarına karşı görevlerinde her türlü destek verilmeli hayatı kolaylaştırılmalıdır gerekse kadın çalışmıyorsa ev hanımıysa bu durumda da kocasına ve çocuklarına karşı kendine maddi destek olunması lazım geldiğini her türlü platformda ortaya koymalıdır. Kadın bir mal değildir. Kadının alınıp satılması da nedir?! Kadın bir insandır. Onunda duyguları , istekleri ve idealleri var. Peygamberimiz kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmıştır. Kızların diri diri toprağa gömüldüğü günlerde o kızı annemiz Hz. Fatıma’yı kolundan tutarak Kabe’ye doğru yürümüştür.

Kurban bayramınızı tebrik ederim.

Hayat iman ve cihattır...

YORUM EKLE

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21