ÇAYKUR Rize’ye 507, Of’a 62 işçi alacak

ÇAYKUR Rize’ye 507, Trabzon’a 87, Giresun’a 5 ve Artvin’e 31 olmak üzere toplam 630 geçici işçi alımı yapacak. Başvurular 28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında İŞKUR aracılığı ile yapılacak.

ÇAYKUR Rize’ye 507, Of’a 62 işçi alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinde bulunan fabrikaları bünyesinde çalıştırılmak üzere 350 Geçici Beden İşçisi, 250 Lise ve Dengi Okul Mezunu İşçi ve 30 Engelli İşçi olmak üzere toplam 630 Geçici İşçi alımı yapacak.

Rize ilinde bulunan fabrikalar da çalıştırılmak üzere 250 Lise ve Dengi Okul Mezunu, 238 Beden İşçisi ve 19 Engelli olmak üzere toplam 507 işçi alımı yapacak olan ÇAYKUR, Artvin’de bulunan 4 fabrikada toplam 20 geçici işçi ve 11 Engelli işçi olmak üzere toplam 31 işçi alacak. Giresun’da bulunan Tirebolu Fabrikası için ise 5 geçici işçi alımı yapılacak.

Trabzon’da bulunan 8 fabrika için toplam 87 Geçici İşçi alımı yapılırken bunun 62 tanesi Of’ta bulunan 5 fabrikaya alınacak. Hayrat’a ise 10 geçici işçi alımı yapılacak.

NOTER KURASI 29 MART’TA

Alımlar, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

İşte Trabzon’daki Fabrikalar

İçin alınacak işçi sayıları;

Bölümlü 8

Çamlı 7

Eskipazar 21

Karaca 18

Of 8

Hayrat 10

Sürmene 5

Araklı 10

Toplam 87

BAŞVURULAR 28 ŞUBAT – 4 MART

İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 - 04.03.2022 tarihleri arasında 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir.

İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İşte ÇAYKUR’dan yapılan açıklama;

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında,

2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 - 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Geçici engelli işçi başvuruları; Rize İli için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. 23/02/2022

Of Ajans

Yüksel Yaşar

YORUM EKLE
YORUMLAR
ali kara
ali kara - 3 ay Önce

50 senedir of boğazına bir fabrika yapmayan ÇAYKUR buna sesiniz çıkmıyor boş işleri haber diye sunuyorsunuz.

SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21