Gümrükçüoğlu herkesi imara sahip çıkmaya davet etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, düzenlediği basın toplantısında “Şehrimizin tüm kesimlerini şehrin imarına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Gümrükçüoğlu herkesi imara sahip çıkmaya davet etti
banner71

Trabzon’daki imar uygulamaları üzerine basın toplantısı düzenleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, küçük bir azınlığın çeşitli manevralarla imar uygulamalarını delmek istediğini ifade ederken, “Yüksek kat taleplerini içeren tadilatları kabul ettirmek istiyorlar. Şehrimizin tüm kesimlerini şehrin imarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bende Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sorumluluğumu tam olarak sürdüreceğimi ilan ediyorum” dedi.

 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu düzenlediği basın toplantısıyla Trabzon’daki imar çalışmalarını değerlendirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bütün uygulamaları şehrin geleceği ve herkesin hakkını dikkate alarak ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yaptıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, arsa sahibi ve müteahhitlerin hak ve hukuku ne ise Trabzon’da yaşayan 768 bin kişinin toplumsal hak ve hukukunu da gözetmek durumda oldukları hatırlattı.

 

SESSİZ YIĞINLARIN HAKKINI KORUMAKLA VAZİFELİYİZ

“Biz menfaatleri için seslerini gür çıkarmaya çalışanların gürültülerine bakmaksızın haklarını hukuklarını tanıyarak yasaları uygularken, sessiz yığınların, yani şehrin hakkını da yerine getirmekle vazifeliyiz” diyen Başkan Gümrükçüoğlu açıklamalarını özetle şu şekilde sürdürdü:

 

BÜYÜKŞEHİR VARSA ZATEN İMAR İÇİN VARDIR

‘Büyükşehir Belediyesi’ kavramının ülkemizde ortaya konulmasının en önemli gerekçelerinden biri ve belki en baştaki ‘imar uygulamalarındaki çarpıklıkların ve keyfi icraatların ortadan kaldırılmasıdır.’ Kanun, şehirlerin yaşanılabilir olarak yeni nesillere ve geleceğe taşınabilmesi adına büyükşehir belediyelerine yetki ve sorumluluk vermiştir. Bu sorumluluk belediyelerin yanı sıra bütün halkımızda, diğer resmi kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında, meslek odalarında, basın ve yayın organlarında ve inşaatçılarda da olmalıdır.

 

BÜYÜKŞEHİR ÖNCESİ 38 BİN KONUT RUHSATI ALDILAR

Bu yetki ve sorumluluğun 2014 mahalli seçimleri sonrası Büyükşehir olacak Belediye tarafından Trabzon’umuzda da yerine getirileceğini görenler ki, bunlar tek tek şahıslar veya inşaatçılar olabilirler; belde, ilçe, il döneminde ilgili belediyelerde seçim öncesi bir büyük acelecilikle 38 bin konutluk inşaat ruhsatı almışlardır. Bu da, herkesin 2014 Büyükşehirle beraber imar konusunda nasıl bir yol izleneceğinin bilinmesindendir. Yani 2014 sonrasında Büyükşehir Belediyesi şehrin bilcümlesinin bildiği ve kanunun gerektirdiği yetki ve sorumlulukları uygulamaktadır.

 

ÇEŞİTLİ MANEVRALARLA İMAR

UYGULAMALARI DELMEK İSTİYORLAR

Maalesef 2014 sonrasında da eskiden olduğu gibi çeşitli manevralarla kanuni imar uygulamaları delinmeye çalışılmıştır. En önemlisi de şehrimizin sahibi olarak yaşayan vatandaşlarımız ve şehrimize dışarıdan gelenlerin hemen hemen tamamı, otobüste, sokakta, kahvede, gezdikleri yerlerde, kısacası her vesile ile her ortamda belli bölgelerimizdeki yüksek ve yoğun yapılaşmayı, ‘beton mezarlıklarını yapmaktasınız. Bu şehrin geleceğini karartmaktasınız’ diyerek eleştirmektedirler. ‘Hani yeni Çukurçayır’lar yapılmayacaktı, bu yapı yoğunluk artışı ve yüksekliklere hangi altyapı cevap verebilir ki’ diye feryat etmektedirler. Bu büyük toplumsal tepkiye kulaklarını tıkayanlara buradan duyurulur.

 

KÜÇÜK BİR AZINLIK 768 BİN İNSANIN

GELECEĞİNİ HİÇE SAYMAK İSTİYOR

Hal böyle iken 2014 mahalli seçimleri sonrası Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız andan itibaren ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik kayıplara uğranılmasın diye yasaların bize verdiği yetkiyi ve sorumlukları altını çizerek söylüyorum, ‘keskin’ bir şekilde uygulamaya koymadık. Bizim bu iyi niyetli anlayışımız ve çeşitli uyarılarımız suiistimal edilerek ‘Büyükşehir’le hiçbir şey değişmedi, eski uygulamalarımıza devam edelim’ anlayışını maalesef ortaya çıkarmıştır. İşte, iddia eden küçük bir azınlığa göre varsa bir problem şehrin ve 768 bin insanımızın geleceğini kendi menfaati için hiçe sayma anlayışından kaynaklanmaktadır.

 

PLANA GÖRE RUHSAT ALMAK İSTEYENİN

TADİLAT İSTEMESİNE GEREK YOKTUR 

Şimdi buradan hakkı-hukuku-adaleti tekrar ilan edelim: 2014 mahalli seçimlerinden beri yeni revizyon imar planları yürürlüğe girene kadar, 2014 seçimi öncesindeki var olan imar haklarında Büyükşehir’in herhangi bir kısıtlaması ve yasağı söz konusu değildir. Ve hiçbir zamanda olmamıştır. Yani daha önce mevcut olan imar planına göre ruhsat almak isteyenin İlçe’den veya Büyükşehir’den tadilat isteme ihtiyacı yoktur. İnşaat ruhsatını zaten alır.

 

YÜKSEK KAT TALEPLERİNİ İÇEREN TADİLATLARI

KABUL ETTİRMEK İSTİYORLAR

Peki problem nedir? Mevcut imar planındaki imar hakkını kentsel tasarım sunarak yüksek kat talepleri içeren tadilatları İlçede ve/veya Büyükşehir’de kabul ettirme ısrarıdır. Bu girişimler hoyratça sürerken bizim derdimiz ise şu idi; Tüm ilçelerde ortak bir imar bütünlüğü sağlamak ve şehrimizin imarla ilgili gelecek vizyonunu belirlemek için “çevre düzeni planı” çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor ve onay süreçlerindedir. Bu çalışmaya rağmen, şimdi ki süreç içinde de vatandaşlarımız ve kamunun imar tadilat teklifleri ilçesinde görüşüldükten sonra Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek müspet veya menfi veya ilçeden gelen şekli değiştirilerek karara bağlanmıştır. Fakat herkes iyi bilmeli ki, ‘ben bir tadilat projesi yaptım ve getirdim, İlçe de kabul etsin Büyükşehir de kabul etsin. Anlaşma da yaptım, dairelerimi de sattım’ diye akıllara ziyan ve ülkemizin hiçbir yerinde görülmeyen bir kanunsuzluk olamaz. Yani hiç kimse kendisini her şeyin yerine koyup da karar veremez. Bir de ‘2014’ten öncekiler yaptı bende yapayım’ diyenlere şehir adına diyoruz ki, bir ormanın yangında mesela yarısı yandı diye diğer yarısı da yansın denemez.”

 

BELEDİYEMİZİN KARARLARI

KARŞISINDA YARGI YOLU AÇIKTIR

Açıklamasında Büyükşehir Belediyesinin verdiği kararların kesin hükmünde olmadığını ve hepsine yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, vatandaşların ve kurumların bu haklarını kullanmalarından asla rahatsızlık duymayacaklarını ifade ederken sözlerini özetle şu şekilde tamamladı: “Çevre düzeni planı çalışmasının 1/100.000’liği Büyükşehir Meclisinde onaylandı. Diğer 1/50.000 ve 1/5.000’liklerde hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Kalan çalışmaların daha sağlıklı ve hızlı olması için imar dairelerinin ve müdürlüklerinin iş yoğunluğu hesaba katılarak, bundan sonraki plan tadilatlarının Büyükşehir’e gönderilmemesi tavsiye edilmiştir. Eldeki konut stoku alınan inşaat ruhsatları ve devam eden inşaatlara karşılık daire satış rakamları mukayese edildiğinde, şehrimizde yeni konut yapımının aciliyet olmadığı da bir gerçektir. Bu konudaki son cümle, ‘kimin ne müracaatı varsa, bunlar Belediye Başkanı da olsa bireysel tercihlerle değil Büyükşehir Belediyesi Meclis kararları ile sonuçlandırılmaktadır. Başta söylediğim gibi 2014 mahalli seçimi öncesi 38 bin konutluk ruhsat alınmıştır. Bir konutta 4 kişinin yaşadığını varsaysak 38 bin konut 152 bin nüfus eder. Trabzon’un 2014 nüfusu 766 bin 782, 2015 nüfusu 768 bin 417’dir. Nüfus artış sayısı 1.635 kişidir.

 

BU ŞEHRİN TÜM KESİMLERİHNİ ŞEHRİN

İMARINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM

Bu kadim şehrin, bu tarihi şehrin bütün yaşayanlarını, basın yayınını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, resmi kurumlarını, şehri gelecek nesillere ve dünyaya beton mezarlıkları haline getirilmemiş, şehirciliğin ve tabiatın en güzel uyumu ile dünyanın en iyi yaşanılabilir kentlerinden biri olarak devredebilmek için en başta lazım olan, imarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bende Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sorumluluğumu tam olarak sürdüreceğimi ilan ediyorum.”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını tek tek yanıtlayarak toplantıyı tamamladı. 

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15

banner16

banner20

banner19

banner22

banner21