Seçilen Tüm Yerel Yöneticilere Birkaç Söz

31 Mart Yerel Seçimleri yapıldı. Seçim öncesi önemli iki ittifak kuruldu. İttifakı oluşturan partilerin başkanları,belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve muhtarlar birbirleri hakkında çok şeyler söylediler.

Seçim kampanyası sırasında vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunuldu. Çeşitli faaliyet ve projeler anlatıldı. Onlarca açık ve kapalı toplantılar yapıldı.

Artık bunlar geride kaldı. Şimdi bundan sonraki 5 yıllık bir süre var.

İşte bu süre zarfında görevi üstlenen ülkemizdeki tüm yerel yöneticilere bir vatandaş olarak birkaç söz ve birkaç önerim olacaktır.

Seçilen belediye başkanları ve muhtarlar,kendilerine oy versin veya vermesin seçildikleri yerlerdeki herkesin başkanı veya muhtarıdır.

Seçilen yöneticiler ayrımcılık oluşturacak davranışlardan uzak olmalıdırlar. Çünkü kamu görevi yapmaktadırlar.

Yerel yönetimlere seçilen kamu görevi yapacak olan belediye başkanlarına,meclis üyelerine ve muhtarlara bazı önerilerim olacaktır. Bunlar:

1-Ayrımcılık yapmayınız. Partizan davranmayınız Menfaatçilere karşı uyanık olunuz.

2- Dürüst ve güvenilir olunuz.

3-Halk ile beraber olunuz, halkın güven ve sevgisini kazanınız.

4-Çalışkan ,üretken ve verimli olmaya çalışın.

5-Etrafınızda çalışanları yüreklendiriniz.

6-Milletimizin değerlerine saygılı olun.

7-Kardeşlikten,sevgiden ve hoşgörüden ayrılmayınız.

8-Herkesin gönlünde taht kurunuz.

9-Kul hakkına riayet ediniz.

10-Kamunun malını israf etmeyiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durunuz.İsraftan özellikle uzak durunuz.

11-Kamu malını harcarken dikkatli olunuz. Kamu malının yetim ve fukaranın malı olduğunu düşünerek hareket ediniz.

12-Çevrenize iyi görünmek için harcama yapmayınız. Gerçek ve zorunlu ihtiyaçları belirleyin. Stratejik plan doğrultusunda acil olan şeyleri yapınız.

13-İhalelere fesat karıştırmayın. Çevrenize güven aşılayınız.

14-İşe alınacak elemanlar için liyakata önem veriniz. Ayırım yapmayınız.

15-Çalışanlarınıza ve halka tepeden bakmayınız.

16-Daha dün seçmenin ayağına gidip oy istediğinizi hemen unutmayın. Yani o güzel insanları hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın.

17-Uygulamalarınızda ve davranışlarınızda taraf olmayınız. Tarafınız her zaman adalet olsun.

18-Harcamalarda adaletli olunuz. Mahalleler ve ilçelerde yapılan proje ve faaliyetler konusunda eşit olmaya çalışın.

19-Şeffaf olunuz. Harcamalarınızı,gelir ve giderlerinizi paylaşınız.

20-Dedikodulara mahal verecek iş ve işlemlerden uzak olunuz.

21-Parselasyon ve imar çalışmalarında geçekçi olunuz. Menfaatçılara dikkat ediniz.

22-Her zaman hesap verebilir olunuz.En büyük hesap sorucunun Allah olduğunu unutmayınız.

Yüce Allah en ince noktasına kadar yapılan her şeyin karşılığını ödül yada ceza olarak verecektir.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.” (Zilzâl Suresi - 7-8 . Ayetler)

Yine Yüce Allah dünyada yaptığımız en küçük şeyleri bile karşımıza çıkaracaktır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

(Lokmân, öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman Suresi 16. Ayet)

Buna göre yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza dikkat edelim.

İnsanların karşısına tekrar çıkacağımızı unutmayalım.

Asıl olan,Yüce Allah’ın karşısına çıkıp hesap vereceğimizi kulağımıza küpe edelim.

YORUM EKLE

banner15

banner16

banner20

banner19

banner22

banner21