Prof. Demircioğlu’ndan Pontus meselesi kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Oflu hemşerimiz Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, Prof. Dr. Rahmi Çicek ve Prof. Dr. Mehmet Okur ile birlikte Pontus Meselesi’yle ilgili olarak yeni bir kitap yayımladı.

Prof. Demircioğlu’ndan Pontus meselesi kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rahmi Çicek ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Okur tarafından Pontus Meselesi’yle ilgili olarak yeni bir kitap yayımlandı.

 

Yeditepe Yayınevi tarafından yayımlanan kitap Yunanistan’ın sözde Pontus Meslesi’nin dünü ve bugününü anlatıyor.

 

Bu kitap Pontus Meselesi’nin anlaşılması, anlamlandırılması ve geleceğine yönelik akademik/entelektüel çalışmalar yapılmasına katkı sağlamaya yönelik bir çalışma. Pontus olaylarını -olması gerektiği gibi- tarihsel verilerden hareketle tartışan makaleler ve Pontus iddiaları ile şekillenen aktüel politik girişimleri ortaya koyan çalışmalar, Yunanistan ve Rum diasporasının -bir anlamda dünyaya dayattığı- “dokunulmaz anlatıları” tartışmaya açıyor.

 

Kitabı yayına hazırlayan akademisyenler yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rum/Yunan kamuoyunda dahi “dokunulamaz, mahrem anlatılar” olarak eleştirel/karşı görüş belirtenlerin akademik ve politik linçe uğradığı bir konu halini alan Pontus iddiaları, politik ihtirasların tortusundan kurtarılmalıdır. Bir grup Türk akademisyen olarak, kamu otoritelerinin tartışmayı sığlaştırdığı düşüncesi ve tüm aktörlerin kendileri ile eleştirel diyalog kurmasının derinliğine anlama ve yapıcı bir tarih yazımı imkânı sağlayacağı ilkesinden hareketle, bir referans kaynağı olan bu eseri uluslararası kamuoyuna sunmaktan kıvanç duymaktayız.

 

Kitabımız Pontus ve mübadele meselesiyle bağlantılı olmak üzere konulara göre ayrılmış dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın Demografi, İsyan ve Savaş isimli birinci bölümü, sekiz alt bölümden oluşmaktadır. Bu kısmın alt bölümleri aşağıdaki gibidir: Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları, Pontusluların Batum Genel Kongresi, Karadeniz Bölgesinde Rum Çete Faaliyetleri ve İtilaf Devletlerinin Rolü, IX. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın Raporlarında Pontusçu Faaliyetler, Yunanistan’ın Mili Mücadele Döneminde Karadeniz Bölgesi’ne Yönelik Göç ve İskân Politikası, Fener Rum Patrikhanesi’nin ve Metropolitlerin Karadeniz Bölgesi’ne Yönelik Siyasi Faaliyetleri, Milli Mücadele’de Karadeniz Limanları ve Milli Mücadele Döneminde Karadeniz’de Yunan Gemilerinin Faaliyetleri.

 

Mücadele ve Mübadele başlığını taşıyan ikinci bölümde toplam 4 alt bölüm vardır. Bu bölümlerin isimleri şu şekildedir: Trabzon Vilayetinde Rum Faaliyetleri ve Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin Kuruluşu, Anadolu’daki Hıristiyanların Tepkileri: Karadeniz Rumlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Müracaatları, I. Dünya Savaşı Sonrası Yunanistan’ın Karadeniz Politikası Ve “Rum-Ermeni Federasyonu” Kurma Girişimlerine Dair ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol’un Bir Raporu ve Karadeniz’de Nüfus Mübadelesi.

 

Siyaset ve propaganda ismini taşıyan üçüncü bölümünde toplam yedi alt bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Kamuoyu Oluşturmada Propaganda Aracı: Pontus Anıtları, Pontus Meselesinin Yunan Dış Politikasına Yansımaları, Yunanistan’ın Pontus Soykırımı İddiaları Üzerine Bir Değerlendirme, Günümüzde Fener-Rum Patrikhanesi’nin Ekümenik İddiaları ve Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Faaliyetleri, Türk ve Yunan Yayın Hayatında Pontus Meselesi, Hakikatle Propaganda Arasında: Pontus Meselesi ve Güvenlikleştirme ve Seçilmiş Travma Merceğinden Pontus İddiaları.

           

Kitabın son bölümü beraber yaşama ve temsil başlığını taşımakta olup, bu bölüm iki alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Pontuscu Mu, Casus Mu, Masum Mu? Kafato Biraderler ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Pontus Meselesi ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Temsili  Milli Mücadele öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nin demografi yapısı, Rum çetelerinin başkaldırı ve isyan faaliyetleri, Yunanistan’ın  Samsun ve Trabzon Limanları’nı bombalamaları, Fener-Rum Patrikhanesi’nin faaliyetleri, TBMM’nin aldığı tedbirler gibi konuları içermektedir.”

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21