Of’un 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Meclisi tarafından onaylanan ancak Trabzon İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Of’un 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Aralık Ayı Meclis Toplantısında onaylandı.

Of’un 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Meclisi tarafından onaylanan ancak Trabzon İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Of’un 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Aralık Ayı Meclis Toplantısında onaylandı.

 

İşte Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kararı;

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık

Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 22.11.2019 tarih ve 91352717-115.01.02-25567 sayılı yazısı okundu.

 

Of İlçesi Merkez ve Mahallelerini kapsayan alanda, Trabzon İdare Mahkemesi Kararı

gereği hazırlanan NİP:40304 plan işlem numaralı Of İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

teklifi hakkında olduğu görüldü.

 

Yapılan görüşme sonunda:

1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planında belirlenen planlama alt bölgelerinden

Dernekpazarı, Çaykara, Hayrat ve Of İlçelerinin oluşturduğu 5. Alt Bölgeye ilişkin olarak

hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması tamamlanarak Trabzon Büyükşehir

Belediye Meclisi’nin 12.07.2017 tarih ve 257 sayılı kararı ile; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Of İlçesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ise 20.10.2017 tarih ve 2004 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Of İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Trabzon İdare Mahkemesine açılan davalar neticesinde "Parsel Bazında İptal" kararları ve 2019/1046 karar sayılı dava ile de "Plan Bütününde İptal" kararı ile sonuçlanmış olup söz konusu kararlar 1.Hukuk Müşavirliğince, işlem tesis edilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.

 

Yapılan değerlendirmede Of İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; üst ölçek plan

kararlarına uygun bir şekilde, mevcut plan kararları, mevcut yapılaşma ve ulaşım sistemleri, fiili durumlar da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve nüfus verileri Of İlçesinin eğilimleri dikkate alınarak yeniden hesaplanmıştır. Planda önerilen sosyal donatı alanlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartları kapsamında arttırılarak planın sosyal donatı dengesinin iyileştirildiği, topografik, mekânsal eşikler dikkate alınarak yoğunluk kararlarının düzenlendiği ve fiili durum dikkate alınarak fonksiyon düzenlemelerinin yapıldığı, söz konusu düzenlemelerin kamu yararı, şehircilik ilkeleri, mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçelerinin giderilmesine ve planlama esaslarına uygun hazırlandığı anlaşılmıştır. Teklife konu 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümlerinin incelendiğinde, planlamanın genel ilke ve esaslarına ilişkin hususlara, şehircilik ilkelerine ve planlama disiplinine göre komisyonumuzca uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

 

Yürürlükteki Yasalar ve Yönetmelikler ile 5216 sayılı Yasanın 7(b) maddesi gereğince;

Of İlçesi Merkez ve Mahallelerini kapsayan alanda, Trabzon İdare Mahkemesi Kararı gereği

hazırlanan NİP:40304 plan işlem numaralı Of İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin incelenerek mütalaa edildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.13.12.2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21