OF TSO’dan şirket kurma bilgilendirmesi

Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh, Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin imzalanması ve imza beyannamesi ile ilgili ilişkin usul ve esasların belirlendiğini belirterek odanın bu konuda hizmet verdiğini ifade etti.

OF TSO’dan şirket kurma bilgilendirmesi

Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh, değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamada; “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu Kanunun 66.’ıncı maddesi; 6102 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi değiştirilerek; gerçek ve tüzel kişi tacirin, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın Ticaret Sicili Müdürü, yahut Yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilmesini düzenlenmiştir.

 

6 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Tebliğ ile birlikte şirket kuruluş süreçlerinde önemli değişiklikler meydana geldi.

 

02.01.2017 tarihinden itibaren Ticaret sicil harçları ile gazete ilan bedelleri Oda veznesinden nakit olarak tahsil edilmeye başlandığını ifade eden Zırıh; “1 Ocak itibariyle bu tebliğ ile kuruluş sırasında şirket ana sözleşmeleri, ticaret ve sanayi odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmaya başlamıştır. Ana sözleşmeler Noterde tasdik edilirken kuruculara yüklenen önemli miktarlardaki ücretler ortadan kalkmıştır. Bundan sonra maksimum asgari ücretin yüzde onu kadar ücret alınabilecektir.

 

Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ve tescil talepnameleri de, artık sicil müdürlüğümüzce düzenlenecektir.

Bu yasal düzenlemer ile artık; Şirket kuruluşlarında şirket sözleşmesinin noter onayı olmadan, doğrudan doğruya Ticaret Sicili Müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin, Oda Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmesine imkan verilmiş bulunulmaktadır.

 

Üyelerimiz, ticaret sicil müdürlüğümüzden alacakları belge veya yapacakları işlemler için banka veya vergi dairesine gidip harç yatırıp, tekrar sicil müdürlüğüne gelip işlem yapabiliyorlardı. Üyelerimizin zaman kaybına neden olan bu uygulamaya son verilmesi ve harçların odalar tarafından tahsil edilmesi yönündeki Odamızın da sürekli dile getirdiği talebi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kabul görmüş olup, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren de Odamıza harç tahsili konusunda yetki verilmiştir dedi.

 

Üyelerine yönelik hizmet kalitesinden ödün vermeden çalıştıklarını belirten Zırıh; “Tüm bu uygulamalar, üyelerimizin gereksiz zaman kaybını ortadan kaldırmıştır. Taleplerimiz doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemeler, ticaret sicili işlemlerinde üyelerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Şirket Kuruluşunda; Odamız bankalara, vergi dairesine ve notere gitmeden tek merkez olarak hizmet vermeye başlamıştır. Tüm üyelerimize, Of iş dünyasına önemle duyururuz” ifadelerini kullandı.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21