Anlaşmazlıkları Allah’a ve Resulüne götürmek

Yüce Allah, toplumsal bir varlık olarak yarattığı insanın beşeriyet icabı aralarında bazı meselelerin, anlaşmazlıkların olabileceğine işaretle bu gibi durumlarda Müslümanların nasıl hareket etmesi gerektiğini Nisa suresindeki ayeti kerimelerle haber vererek bizleri uyarmaktadır.

 

Nisa suresi ayet 59’da Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah’a ve Peygamberine götürünüz. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.  ” Demek ki tartışılan konu ve anlaşmazlıklar Allah’a ve Resul’üne götürülmelidir. Bu ayette Allah’a ve ahiret gününe inanmanın Müslüman için önemli bir denemesi yapılmaktadır.

 

Müslümanların bir konuda tartışıp anlaşmazlığa düştüklerinde başvurdukları makam, Allah ve ahiret inançlarını ispat edecektir. Demek ki çözüme ulaşmamış üzerinde derin tartışmalar yapılan meseleleri kitap ve sünnete götürmek iman kadar ciddidir. Tartışmada insan aklına rehberlik yapacak olan iki kaynak Allah’ın kitabı ve Peygamberin sünnetidir.

 

Nisa suresi 65. Ayette yüce Allah konuyla alakalı ve yeminle başlayarak şöyle buyuruyor: “Hayır! Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”

 

Burada Yüce Allah kendi şanı üzerine yemin ederek tartışmada ve anlaşmazlıklarda peygambere başvurmanın önemini vurgulamaktadır.

 

Yine Nisa suresi 61. Ayette Yüce Allah: “Aralarında ilmi veya hukuki manada tartışan insanlar Allah’ın indirdiği kitaba ve peygamberine davet edildiklerinde yüz çeviriyorlarsa onların imanı sahtedir. ”

 

Hazreti Peygamber döneminde Müslüman olan ama gönüllerinde mümin olmayan yani imanın kalplerine inmediği bazı insanlar vardı.

 

Yüce Allah ayette günümüzde de böyle insanların olacağına işaretle bizleri uyarmaktadır. Kişinin söz ve davranışı birbirini tutması gerekir.  Zira iman sözden ziyade kişinin yaptığı iştir. Unutmayalım ki imanın doğruluğu eylemle ortaya çıkar. Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Yüce Rabbim rızasına uygun ve razı olacağı işlerde bizleri muvaffak kılsın.


İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür
İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür
(Mehmet Akif Ersoy)

YORUM EKLE

banner15

banner16

banner19

banner22

banner21

banner30